Expressions

Écoutez le texte en cliquant sur le nombre en regard.

  lokokti artha prayog
 

a

   
1 aṁga-aṁga ṭūṭanā sārā badana ṭūṭanā jogiṁga se āne ke bāda merā aṁga-aṁga ṭūṭa rahā thā।
2 aṁgūṭhā dikhānā aina mauke para manā karanā mujhe pūrī āśā thī ki merā dosta sahāyatā karegā para usane to aṁgūṭhā dikhā diyā।
3 aṁdhe kī lāṭhī ekamātra sahārā ramādevī kā ikalautā beṭā hī usake liye aṁdhe kī lāṭhī hai।
4 akla kā duśmana mūrkha usa akla ke duśmana se sudharane kī koī āśā na rakho !
5 apanā ullū-sīdhā karanā apanā matalaba nikālanā ājakala saba apanā ullū sīdhā karate haiṁ dūsaroṁ kī koī nahīṁ socatā।
6 apanā-sā mu(n)ha lekara raha jānā lajjita honā apanī pola khula jāne para netā jī apanā-sā muha lekara raha gae।
 

ā

   
7 ā(n)kha kā tārā bahuta pyārā beṭā-beṭī būṛhī mā kī ā kha ke tāre the।
8 ā(n)kha laganā nīṁda ā jānā merī ā kha lagī hī thī ki fona kī ghaṁṭī baja uṭhī। niiMda aa jaanaa।
9 ā(n)kheṁ khulanā sajaga honā do bāra dhokhā khāne ke bāda dukānadāra kī ā(n)kheṁ khulīṁ।
10 āsamāna sira para uṭhānā bahuta śora macānā adhyāpaka ke kakṣā se bāhara jāte hī baccoṁ ne āsamāna sira para uṭhā liyā।