Genre des noms


धरती रानी पत्ती चिट्ठी सीता चूहा चम्मच तार राम नाक यश नर नदी सड़क बालक जाल फल हाथ जहाज़ घर सूची छत यौवन बाल हरी फूल बस कर मन यमुना भूख प्यास लाली हार कार राह बदन झरना सर दूसरी