Accord de l’adjectif


Paires adjectif-nom
पीला केला पीला केले पीला कलम
पीले पीले पीले
पीली पीली पीली
लम्बा लड़का लम्बा लड़के लम्बा लड़की
लम्बे लम्बे लम्बे
लम्बी लम्बी लम्बी
नन्हा बच्चा नन्हा बच्चे नन्हा बच्ची
नन्ही नन्ही नन्ही
नन्हे नन्हे नन्हे
धीमा कछुआ धीमा कछुए धीमा बतख
धीमी धीमी धीमी
धीमे धीमे धीमे